Az euró bevezetéséről: Ne engedjünk a 2010-ből!

Az euró bevezetéséről: Ne engedjünk a 2010-ből!

A Magyarországi Európa Társaság növekvő aggodalommal figyeli a kormány elbizonytalanodását: az euróbevezetés egy ízben már elhalasztott, majd 2010-re kitűzött céldátumának „lebegtetését” és ezzel egyidejűleg a politikusok költségvetés-politikai érvelésében veszélyesen terjedő populizmust.

A nyilvánosan kijelölt időpont és az egységes európai valuta átvételéhez vezető konvergenciaprogram immár másodszori sutba dobása hosszú időre hiteltelenné teheti a magyar gazdaságpolitikát a lakosság és a vállalatok szemében, bel- és külföldön egyaránt.

Az elmúlt idők hibás, osztogató politikáját leplező, „autópályát vagy eurót” típusú álkérdések hamis dilemmák elé állítják a gyanútlan, nem kellően informált állampolgárokat. Az Európai Unió a főként infrastrukturális és környezetvédelmi fejlesztésekre fordítható kohéziós támogatásokat éppen azért nyújtja a kevésbé fejlett tagállamoknak, hogy az államháztartási hiány előírt leszorítása mellett is folytathatóak legyenek ezek a nagyberuházások. Ha az euró bevezetése a súlyosbodó államháztartási deficit miatt a távoli jövő ködébe veszne, a kohéziós támogatásokat végső soron megvonhatnák, a külföldi befektetések megritkulnának, s mi itt maradnánk értéktelenedő „nemzeti valutánkkal” és meg nem valósult autópálya-terveinkkel egyetemben.

A MET ezért azt sürgeti, hogy a 2006-os költségvetésről szóló vitában a parlamenti pártok a konvergenciaprogramba foglalt deficittervet tiszteletben tartó, takarékos büdzsét fogadjanak el, elindítva az ehhez szükséges reformokat is. Emellett indítványozzuk, hogy az Országgyűlés emelje törvényerőre a konvergenciaprogramban rögzített deficitcsökkentési ütemtervet, elejét véve annak, hogy a versengő pártok a 2006-os és a 2010-es választások során költségvetési túlköltekezésbe hajszolják egymást.

A korlátok közé szorított állami költekezés és az euróövezetbe való mielőbbi belépés nem brüsszeli diktátum és nem is önmagában vett gazdaságpolitikai cél, hanem a magyar gazdaság tartós fellendülésének, életkörülményeink tartós javulásának elengedhetetlen feltétele. Az egységes európai valuta ráadásul kézzelfoghatóvá tenné a magyarok számára európaiságukat.
Ne szalasszuk el a történelmi esélyt!

Budapest, 2005. október 11.

Az Európai Unió ötvenedik születésnapjára 2007. március 24-én megjelent Hegedűs István cikke a Hírszerzőn.
A "Turkey and the European Union: Problems and Prospects" című rendezvényt a Gazdaságfejlesztési Alapítvány (IVK), Isztambul, a Magyarországi Európa Társaság és a Közép-európai Egyetem EU Bővítési Tanulmányok Központja szervezte.
A Magyarországi Európa Társaság kutatócsoportjának „Party EU-attitude Report Card” (azaz PERC) elemzése hiánypótló, fontos és időszerű munka a magyar környezetben. Hiánypótló, mert a magyar pártok EU-hoz való viszonyát az elemzésben is említett, elsősorban a csatlakozás előtti helyzetet feldolgozó...
Az MSZP nem támogatja az uniós alapszerződés 7. cikkelyének alkalmazását Magyarországgal kapcsolatban
Az MSZP nem támogatja az uniós alapszerződés 7. cikkelyének alkalmazását Magyarországgal kapcsolatban – adta tudtul minap az ominózus Tavares-jelentés kapcsán Mesterházy Attila. Úgy vélem, a pártelnöknek jobban meg kellene magyaráznia álláspontját.
Megszorongatott Navracsics
Csak látszólag esett túl a nehezén a brüsszeli meghallgatás abszolválásával Navracsics Tibor. Uniós biztosként egykori főnökével szemben kell majd közreműködnie a magyarországi jogállamiság helyreállításában.