Hírek

Hegedűs István nyilatkozott a Klubrádiónak 2018. október 12-én arról, hogy melyik európai pártcsaládból kerülhet ki az Európai Bizottság következő elnöke. Hegedűs szerint az európai parlamenti választások és a csúcsjelöltek vetélkedése a Fidesz európai pozícióját is megváltoztathatja. 
Megjelent Hegedűs István "Szakításpróba. Európai politikai mozgások és a magyar kérdés" című cikke az Élet és Irodalom 2018. október 5-i számában. 
Hegedűs István interjút adott a budapesti 13. kerületi TV "Bánó és Bolgár" című műsorának 2018. szeptember 26-án Orbán Viktor miniszterelnök politikai mozgásteréről a Sargentini-jelentés elfogadását követően.
Szurday Kinga a Budai Liberális Klub „Politikai akció a strasbourgi kétharmad után” című rendezvényén európai uniós jogi szakértőként vett részt 2018. szeptember 24-én, ahol Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő  ismertette kezdeményezését és aláírásgyűjtő kampányát. Hadházy...

Rendezvények

The German Marshall Fund of the United States and the Hungarian Europe Society are pleased to invite you to: Turning the Tide of Populist Authoritarianism. Mobilizing a pro-European agenda in Central Europe. Tuesday, October 16, 2018 | 16:30 - 18:00 Light refreshments will...
Albert Fruzsina szociológus, a Semmelweis Egyetem tanára tartott előadást 2018. október 4-én Brüsszelben MET-tagoknak.
2018. június 26-án Roland Freudenstein, a Martens Centre politikai igazgatója volt a Magyarországi Európa Társaság vendége Brüsszelben.
Cas Mudde (University of Georgia's School of Public and International Affairs) tartott előadást 2018. június 11-én "Populizmus keleten és nyugaton" címmel. 

Nyilatkozatok

A Magyarországi Európa Társaság nyilatkozata* a 7. cikkelyes eljárás megindításáról   Az Európai Unió alapszerződésének 2. pontja leszögezi: „Az unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogai – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és férfiak egyenlőségének társadalmában”. A Magyarországi Európa Társaság álláspontja szerint az uniós tagság legfőbb előnye ezen értékek hazai érvényesülésének garanciáiban rejlik. 2018. szeptember 12-én az Európai Parlament igen nagy többséggel - köztük a Fidesz politikai családjához tartozó európai néppárti képviselők zömének voksaival - megszavazta a Sargentini-jelentést, amely megállapítja, hogy az Orbán-kormány politikájának következményeként Magyarországon fennáll a 2. cikkben felsorolt uniós értékek súlyos megsértésének kockázata. Ezzel megindult a szerződés 7. cikkelye szerinti eljárás az Orbán-kormány ellen. A következő fázisban az ügy az EU Tanácsának asztalára kerül, lehetőséget kínálva arra, hogy a kormány végre visszatérjen a párbeszéd politikájához uniós tárgyaló-partnereivel, és itthon is megteremtse a konszenzuskereső politika új színtereit. Ha azonban a helyzet nem változik, a magyar kormány uniós szavazatának felfüggesztésével és más szankciókkal néz szembe. A Sargentini-jelentés 12 fejezetben, tételesen veszi sorra, hogy 2010 óta a Fidesz-KDNP kormány miként ért el a mai helyzetig, amikor az uniós értékeket rendszerszintű veszélyek fenyegetik Magyarországon. Ez az állapot nemcsak a magyarok, mint uniós állampolgárok érdekeit sérti, és jövőbeni boldogulásuk esélyeit rontja, hanem aláássa az EU-tagállamok kölcsönös bizalmon alapuló együttműködését is. Az igazságszolgáltatás és a médiahatóság függetlenségének csorbításától kezdve a hazai és uniós közpénzek felhasználásának átláthatatlanságáig, a választási rendszer eltorzításától kezdve a menekültügyi szabályozás elembertelenítéséig, a kisebbségi és az egyesülési jog korlátozásán, a vallás– és tanszabadság akadályozásán át a szociális jogok megnyirbálásáig terjed a jelentésben elemzett anomáliák katalógusa. Mindezt számos nemzetközi szervezet vizsgálata és a kormány által végre nem hajtott bírósági ítéletek hosszú sora támasztja alá. A Magyarországi Európa Társaság üdvözli, hogy az EU intézményei végre érdemben foglalkoznak a jogállamiság és más uniós értékek magyarországi érvényesülésének akadályaival. A MET meggyőződése szerint ez az eljárás is hozzásegíthet ahhoz, hogy Magyarország visszaforduljon a Putyin-féle önkényuralmi rezsimhez vezető zsákutcából, és hogy az Európai Unió súlyos közös problémáira mihamarabb értelmes és konstruktív közegben születhessenek megoldások. Felszólítjuk az Orbán-kormányt, hogy sürgősen korrigálja politikáját a Sargentini-jelentésben foglaltak szerint, megelőzve a 7.cikkelyes eljárás szankciós szakaszát, valamint a politikai konfliktusok eszkalálódását itthon és az EU-ban.   2018. szeptember 13.   *Az állásfoglalást 27 támogató szavazattal fogadta el a MET. A nyilatkozat nem feltétlenül egyezik meg minden MET-tag véleményével.   A nyilatkozat NÉMET nyelven ITT olvasható.
2017. december 18-án 135 magyar civil szervezet, köztük a MET, közös nyilatkozatban tiltakozott az ellen, hogy a kaposvári, a miskolci és a pécsi önkormányzat támadást indított a civil társadalommal szemben, civil szervezetek kitiltását kezdeményezve városukból. A kormány után az elmúlt héten több városban immár választott önkormányzati tisztségviselők is támadást indítottak a közösségek és a magyar társadalom érdekében dolgozó civil szervezetek ellen, megkérdőjelezve hitelességüket és veszélyeztetve működésüket. Mi, a legkülönbözőbb társadalmi csoportokat és embereket segítő civil szervezetek kiállunk a megtámadottak mellett, és elutasítjuk a megbélyegző törekvéseket. Magyarország közös ügye, hogy a civil szervezetek szabadon, megfélemlítés nélkül dolgozhassanak, és segíthessék a helyi közösségeket. Az elmúlt napokban a kaposvári, a miskolci és a pécsi önkormányzat csupán azért kezdeményezte civil szervezetek kitiltását a városából, mert bár azok átlátható módon működtek, de külföldi forrásokat használnak fel a helyi közösségek építésére, megerősítésére. A pécsi képviselő testület odáig ment, hogy egy konkrét szervezet, Az Emberség Erejével Alapítvány kitiltására szólította fel a város polgárait. Később ezt a pécsi közgyűlés határozatban is megerősítette. A 2006 óta működő Az Emberség Erejével Alapítvány emberi jogi témájú oktatási programokat valósít meg, emellett az alapítvány munkatársai 7 éve támogatnak mélyszegénységben élő gyerekeket, segítenek nekik a tanulásban és szerveznek nekik szabadidős programokat. Az Emberség Erejével most a Nyílt Társadalom Alapítványok támogatásával erősítené a helyi civil közösségeket. Debrecenben szintén a Nyílt Társadalom Alapítványoktól kapott támogatása miatt került a támadók célkeresztjébe az Alternatív Közösségek Egyesülete, amely  majdnem 20 éve szervezi elsősorban a fiatalok közösségeit. Ez alatt az idő alatt működtettek közösségi rádiót, rendeztek eseményeket vagy épp  ételosztással és adományokkal segítettek hajlék nélkül élőkön és rászorulókon. Az ilyen támadások a települések érdekében dolgozó civil szervezetek ellen teljességgel elfogadhatatlanok. Ez is rámutat arra, hogy mennyire káros és megbélyegző a külföldről támogatott szervezetekről szóló törvény, amelynek elfogadása ellen több száz civil szervezet tiltakozott, és amelyet 23 szervezet támadott meg az Alkotmánybíróságon. Ezek az újabb lejáratási kísérletek is bizonyítják, hogy a jogszabály célja nem más, mint a civil szervezetek megfélemlítése és a munkájuk megnehezítése. 2017. márciusi állásfoglalásunkban leírtuk, és most is megerősítjük: “A magyar társadalomnak szüksége van a civil szervezetek munkájára. Sokféle és pótolhatatlan munkát végzünk a közjó és a demokrácia kiteljesítése érdekében: az állampolgárok önszerveződésének biztosítunk lehetőséget, keretet adunk közös tevékenységeiknek a kultúra, az oktatás, az egészségügy, a környezetvédelem vagy az érdekérvényesítés területén. (…) Olyan ügyekkel foglalkozunk, amikre mások nem fordítanak kellő figyelmet.” Minden demokratikusan működő társadalom alapja, hogy azok az emberek, akiknek közös ügyeik, céljaik vannak, ezek érdekében félelem nélkül együttesen cselekedhessenek, és képviselhessék saját és polgártársaik érdekeit, ahol erre szükség van. Ez feltétele annak is, hogy egy olyan országot teremtsünk, ahol jó élni. Ezt a munkát folytatni kívánjuk, szabadon és jogszerűen! Ezért kiállunk minden megtámadott civil mellett, és arra kérünk minden szervezetet, hogy csatlakozzanak a Civilizáció szolidaritási nyilatkozatához. Továbbá arra kérünk minden állampolgárt, hogy mutassa ki támogatását a helyi civil szervezetek felé személyesen, a közösségi médiában vagy a civil szív viselésével.
A 2017. június 13-án elfogadott, a civil szervezetek "átláthatóságáról” szóló, valójában azokat megbélyegző törvényt a Magyarországi Európa Társaság elfogadhatatlannak, a teljes civil társadalom és a liberális demokrácia értékei elleni nyílt támadásnak tekinti. A „külföldről támogatott szervezet” hazug propagandán alapuló címkéje különösen visszataszító felfogást tükröz egy európai uniós és NATO-tagállam részéről, amelynek populista kormánya nem csak a magyarországi civil szférát, de nemzetközi szervezeteket és adományozókat, sőt, szövetségeseinket és közös európai intézményeinket is démonizálja.  A Magyarországi Európa Társaság szolidaritását fejezi ki a tiltakozás bármely formáját választó civil szervezetekkel. Azokkal, amelyek polgári engedetlenséget hirdettek és a nyílt konfrontációt is vállalják a független civil társadalomért és alapjogaink védelméért, illetve azokkal is, amelyek annak érdekében, hogy fontos magyarországi tevékenységüket és gyakran az állam helyett elvégzett munkájukat folytatni tudják, kényszerűen regisztrálnak.  A MET megalakulása óta rendszeresen kapott külföldi szervezetektől támogatást, amire büszkék vagyunk. A jövőben is pályázni kívánunk a demokrácia és a jogállam ügyét szívükön viselő európai és amerikai alapítványokhoz, hogy hasonló felfogású külföldi és belföldi partnereinkkel együttműködve szabadon képviseljük értékrendünket.  Budapest, 2017. július vége *A nyilatkozat nem feltétlenül tükrözi minden MET-tag véleményét. Ezt az állásfoglalást a Társaság egyhangúan, ötvenhárom támogató szavazattal fogadta el. Sajtóvisszhang: Újabb civil szervezet tiltakozik a megbélyegzés ellen. Hvg.hu, 2017. július 27.
A Magyarországi Európa Társaság számos civil szervezettel együtt állásfoglalásban tiltakozott a magyar parlamentben 2017. június 13-án elfogadott "a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról" szóló, megbélyegző törvénnyel szemben. Kétszeri halasztás után június 13-án az Országgyűlés elfogadta a „külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról” szóló törvényt. A Civilizáció kampányban együttműködő civil szervezetek sokasága fenntartja: ez a törvény felesleges, megbélyegző és káros. Felesleges​, mert a civilek már most is átláthatóan működnek, támogatóikról pontos képet adnak az éves beszámolóikban, tevékenységük a nyilvánosság előtt zajlik. Megbélyegző​, mert azt sugallja, hogy a magyar társadalomért dolgozó, nemzetközi forrásokat munkájukkal elnyerő szervezetek veszélyt jelenthetnek az országra. És káros​, mert aláássa a társadalmi bizalmat és megkérdőjelezi a demokratikus véleménynyilvánítás lehetőségét. Mi, civilek sokfélék vagyunk, de egyetértésben tiltakozunk a megbélyegzés és ellehetetlenítés ellen. Évente több millió embernek segítünk: hajléktalanokat látunk el, ingyenes jogsegélyt biztosítunk az állampolgároknak, szociális ellátást nyújtunk, hátrányos helyzetű gyerekeket és időseket oktatunk és támogatunk, óvjuk mindannyiunk környezetét. Valós társadalmi problémákon dolgozunk – gyakran állami feladatokat ellátva – olyan ügyeken, amelyek másoktól nem kapnak kellő figyelmet. Félő, hogy a most elfogadott törvénnyel nem ér véget a hazai civilek elleni immár több éve zajló kormányzati lejáratókampány. Ellenkezőleg: ez egy folyamat újabb állomása, amelynek a végső célja a civil szervezetek teljes hiteltelenítése lehet. De szabad és kritikus gondolkodás, erős civil társadalom nélkül nincsen valódi demokrácia és állampolgári szabadság. Mi, civilek sokfélék vagyunk, de összeköt minket a célunk, hogy Magyarországot egy élhetőbb, jobb hellyé tegyük. Minden szervezet elsősorban ezt tartja szem előtt, amikor arról dönt, hogy miképpen jár el a „külföldről támogatott szervezetekről” szóló törvénnyel kapcsolatban. Megítélésünk szerint az új jogszabály ellentétes Magyarország Alaptörvényével és több, hazánk által is aláírt nemzetközi szerződéssel, ugyanis korlátozza az egyesülési és véleményszabadság mindenkit megillető jogát. Ezért élve a rendelkezésünkre álló törvényes lehetőségekkel, minden hazai és nemzetközi fórumon folytatjuk a tiltakozást ellene. Eközben maradunk, és végezzük tovább közös munkánkat, mert nem hagyhatjuk cserben a magyar társadalmat, nem hagyhatjuk cserben azokat az embereket, akiknek szüksége van a segítségünkre.